Technologia PE – rury i kolektory

Perforacja płyt i rur PE

Oferujemy usługi związane z perforacją płyt i rur PE o gęstości otworów pokrywających 45-50% powierzchni rury i średniach w przedziale 90-640mm. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania całych kolektorów RSW do statków przewożących żywe ryby czy instalacji do odgazowywaniem kwater na składowiskach odpadów komunalnych.

Kolektory RSW

Realizacja wieloodejściowych kolektorów do systemów RSW (Refrigerated Sea Water) – w zakresie średnic do 900mm.

System RSW, Refrigerated Sea Water służy do schładzania połowów głównie ryb , które są pompowane z sieci/farm bezpośrednio do zbiorników RSW. System pozwala również na dłuższe wyprawy połowowe, usprawnia obsługę, szybkie schładzanie połowu i ogranicza straty. W tym systemie woda morska w izolowanych zbiornikach jest chłodzona lodem i mieszana z rybami poprzez wdmuchiwanie powietrza przez perforowane rury lub płyty (1).

Kluczowe parametry/cechy:

  • wydłużony okres użytkowania i odporności na uszkodzenia i usterki, materiał z którego produkt zostanie wytworzony nie ulega korozji, • bezpieczna i trwała technologia połączeń (zgrzewanie); opracowana technologia wykonywania zgrzewów zapewnia bezusterkowe połączenie elementów, a wykonane zgrzewy nie ulegają korozji.
  • obniżony ciężar własny (0,95 g / cm3); opracowany produkt będzie lżejszy od kolektora wykonanego ze stali o ok. 2 tony; w efekcie niższy będzie koszt montażu kolektora polietylenowego, a statek uzyska większą ładowność dla przewożonego towaru,
  • obniżone koszty utrzymania i eksploatacji instalacji (wyeliminowanie konieczności dokonywania cyklicznych inspekcji w poszukiwaniu ognisk korozji oraz kosztów ich naprawy),
  • • wysoka odporność na wysokie wartości ciśnienia pompowanego medium (szczególnie ważna w systemach RSW w rybołówstwie),
  • podwyższona wytrzymałość w niskich temperaturach, • produkt podlega nieuciążliwej utylizacji (proces spalania produktu jest analogiczny jak proces spalania oleju napędowego),
  • produkt podlega w 100 % recyklingowi,
  • produkt dobrze znosi oddziaływanie długotrwałych napięć nie ulegając uszkodzeniom,
  • niski i stabilny w czasie współczynnik chropowatości k=0,005 MM(szczególnie istotne w systemach RSW, z uwagi na problem nagromadzenia osadów i konieczność ich cyklicznego usuwania); wskazany powyżej parametr wpływa na swobodę przepływu wody przez instalację i decyduje o ilości zużytej energii zużywanej do przepompowania wody.

Innowacyjna technologia

Nasze innowacyjne maszyny do obróbki rur PE zostały wyróżnione nominacją do nagrody „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018„.

LOKALIZACJA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    *PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA