Projekt dofinansowany z funduszy UE 2016

Szanowni Państwo,
Opracowana przez nas technologia perforacji rur o dużej gęstości otworów została wyróżniona przyznaniem premii technologicznej i dofinansowaniem w konkursie organizowanym przez Fundusze Europejskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje zgodnie z klasyfikacją Eurostat. Zaprojektowana i zbudowana przez nas maszyna CMC spełnia wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy firmy produkcyjne i usługowe działające w branżach stosujących materiały PE. Posiadamy również inne nowoczesne, specjalistyczne urządzenia jak: plotery i zgrzewarki światowych producentów. Pragniemy nawiązać współpracę z Gminami które zdecydowały się na działania zmierzające do ograniczenia niekontrolowanego ulatniania się biogazu ze składowisk odpadów.

Produkujemy specjalistyczne perforowane rury z PE dla instalacji służących odzyskiwaniu biogazu.

Zapraszamy do współpracy.

Firma Maxima Trading Co. Andrzej Frącek w dniu 12.10.2016 podpisała Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0206/16 dotyczące projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii perforowania rur polietylenowych o dużej gęstości otworów” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki temu projektowi wdrożyliśmy nową technologię perforowania rur wykonanych z polietylenu o gęstości otworów pokrywających 45-50% powierzchni rury i średniach w przedziale 90-640mm w postacji nowej linii technologicznej. W wyniku zastosowania nowej technologii powstaje produkt, w postaci perforowanej rury PE o dużej gęstości otworów, który dotychczas nie był wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach projektu zaprojektowaliśmy, wytworzyliśmy oraz uruchomiliśmy nową linię technologiczną. Została ona opracowana na podstawie wyniku prac przemysłowych wykonanych przez firmę Maxima Trading Co. Andrzej Frącek. Podczas opracowania nowej technologii został stworzony prototyp maszyny do perforowania rur PE o dużej gęstości otworów oraz wyprodukowane pierwsze partie produkcyjne w celu sprawdzenia użyteczności nowego produktu oraz potencjału rynkowego. Osiągnięto wynik pozytywny. Perforowane rury zastosowano w systemach perforacji na statkach do przewozu żywych ryb, w systemach do odgazowywania kwater – składowisk odpadów komunalnych w celu poboru biogazu wykorzystywanego do produkcji zielonej energii elektrycznej lub cieplnej oraz w odwodnieniach liniowych. Ponadto prototypowa maszyna udowodniła, że zastosowana technologia umożliwia skuteczne produkowanie perforowanych rur PE o dużej gęstości otworów.
Projekt obejmował następujące składniki:
• wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej,
• zaprojektowanie linii technologicznej, łącznie z projektem technicznym nowej maszyny do perforowania rur PE o dużej gęstości,
• wytworzenie linii technologicznej w oparciu o projekt techniczny,
• montaż nowej linii technologicznej w hali produkcyjno-magazynowej.

W rezultacie realizacji projektu powstała linia technologiczna umożliwiająca wytwarzanie perforowanych rur wykonanych z polietylenu o gęstości otworów pokrywających 45-50% powierzchni rury i średniach w przedziale 90-640mm. Produkcja odbywa się w nowopowstałej hali produkcyjno-magazynowej.

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii perforowania rur polietylenowych o dużej gęstości otworów”

Beneficjent: Maxima Trading Co. Andrzej Frącek

Numer umowy o dofinansowanie:  POIR.03.02.02-00-0206/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój  w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 810 350,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 743 683,33 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 55 %

Lokalizacja

Skontaktuj się z nami

    *PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA